Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen sử dụng vật liệu chính là MDF chống ẩm phủ Melamine, với màu sắc trầm vân gỗ tạo nên không gian yên bình và hài hòa.

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen

Thi công bếp Melamine nhà anh Vũ – tập đoàn Hoa Sen